Земјоделство

Повеќе
Сточарство

Повеќе
Фабрика за добиточна храна
Повеќе
Логистика

Повеќе

Кои сме ние?

Запознајте се со нашиот ефикасен процес на работа.

ЗК Пелагонија ад Битола е водечка компанија во рамките на агробизнисот во Република Македонија.
Основна дејнст на Друштвото е примарно земјоделско производство на нивски култури како што се  пченица , јачмен , маслена репа , сончоглед ,  пченка зрно , пченка силажа и друго,  одгледување на крупен добиток , сточарско производство , рибарство, градинарсто и овоштарство. Во својата производна дејност вклучува производство и доработка на сертифициран семенски матерјал од житни , индустриски и фуражни култури и производство на концентрати за сите категории на говеда .
Високото ниво на техничко-технолошко знаење контунуираното подобрување на квалитетот и квантитетот на млечното  производството , воведувањето на нови сорти и високоприносни хибриди ,  придонесуваат за зајакнување на  позицијата на Друштвото на домашниот пазар и отворање на простор за освојување на странски пазари во регионот.

 

Повеќе...

Новости

Четврток, 07.12.2023
Одлуки од собранието на акционери на ЗК Пелагонија, одржано на 07.12.2023

Понеделник, 06.11.2023
Јавен повик за собрание на акционери закажано на 07.12.2023 [...]

Понеделник, 05.06.2023
Јавен повик за собрание на акционери закажано на 03.07.2023 [...]

Четврток, 02.06.2022
Јавен повик за собрание на акционери закажано на 04.07.2022 [...]

Петок, 09.07.2021
Одлуки од собранието на акционери на ЗК Пелагонија одржано на 09.07.2021

Среда, 09.06.2021
Јавен повик за собрание на акционери закажано  на 09.07.2021 [...]

 

Среда, 07.04.2021
Одлуки од конститутивна седница на Одбор на директори

 

Вторник, 06.04.2021
Донесени одлуки на собранието одржано на 06.04.2021

 

Четврток, 25.03.2021
Податоци за кандидати за членови на одбор на директори предложени на собранието на акционери закажано за 06.04.2021

Среда, 10.03.2021
Барање предлог одлука за собранието на акционери на ЗК Пелагонија закажано на 06.04.2021

Среда, 03.03.2021
Јавен повик за собрание на акционери закажано  на 06.04.2021 [...]

  

Вторник, 09.02.2021
Одлуки од собранието на акционери на ЗК Пелагонија 08.02.2021

 

Понеделник, 08.02.2021
Листа на лица кај кои постои конфликт на интереси

 

Понеделник, 08.02.2021
Повторно ревидиран дневен ред на собранието закажано на 08.02.2021

 

Понеделник, 08.02.2021
Ревидиран ред на собранието закажано на 08.02.2021

 

Понеделник, 08.02.2021
Јавен повик за собрание на акционери...

 

Пoнеделник,19.10.2020
Јавен повик за собрание на акционери [...]

 

Вторник, 11.08.2020
Ревидирани финансиски извештаи за ЗК Пелагонија 2019 година

 

Вторник, 11.08.2020
Одлуки од собранието на акционери на ЗК Пелагонија 10.08.2020

 

Пoнеделник,10.08.2020
Јавен повик за собрание на акционери [...]

 

Четврток, 27.02.2020
Одлуки од презакажаното собрание на акционери на ЗК Пелагонија 26.02.2020

Петок, 14.02.2020
Објава за презакажано собрание на акционери на ЗК Пелагонија 26.02.2020

 

Среда, 22.01.2020
Ревидиран дневен ред за Собрание 13.02.2020

 

Вторник,21.01.2020
Барање од акционери за дополнување на
дневен ред за собрание закажано за 13.02.2020

Четврток,13.02.2020
Јавен повик за собрание на акционери

 

Четврток,13.02.2020
Јавен повик за собрание на акционери

 

Понеделник,10.08.2019
Јавен повик

  

  

Петок,31.05.2019
Повик за собрание  [...]

 

 

Петок,20.07.2018
Одлука

 

 

Понеделник,07.05.2018

 

 


Петок, 13.11.2017
Повик за собрание  [...]

 


Јавен повик со променет дневен ред  [...]Јавен повик со променет дневен ред  [...]


Повик за собрание  [...]
Повик за собрание  [...]
Известување за откажување на акционерско собрание  [...]
Повик за собрание  [...]

 

 

 

 

  • Како земјоделец брзо учиш дека “Не можеш да добиеш ништо за што не си работел доволно напорно”
    Evan Thomas,
    -- The edge of farming --