Јавен повик за одржување на годишно собрание на акционери

Годишното собранието на акционери на ЗК “Пелагонија” АД Битола ќе се одржи на ден 07.07.2017 година, со почеток во 12 часот во просториите на Друштвото во Новаци (Новачки пат).

ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА